header

วิธีการเข้าระบบสอบถามข้อมูล

1. ติดต่อสหกรณ์ เพื่อขอรับรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
2. สมาชิกที่ได้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ได้ที่ http://www.savingoag.com/
3. ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ เมนูทางด้านซ้าย จะมีหัวข้อ ระบบสอบถามข้อมูล
4. ป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ช่องที่ 1 ป้อนรหัสผู้ใช้
- ช่องที่ 2 ป้อนรหัสผ่าน
- ปุ่มที่ 3  ปุ่มเข้าสู่ระบบ 
ExamLogin
5. หากป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

Go to top